همه ما آرزوهایی داریم. کوچک یا بزرگ، کم یا زیاد، مادی یا معنوی. این آرزوها یا نیازهای زندگی روزمره ما است یا اهدافی که باید با تلاش، برنامه ریزی و تمرکز بدست بیایند. برخی از این آرزوها دیگر برآورده شدنی نیست مثل پیرمردی که آرزوی جوان شدن دارد، یا زمانی که عبور کرده و بازگشتی ندارد. برخی از آرزوها هم دور و دراز است. مثل آرزوی میلیاردر شدن، زمانی که حتی حرکت نمیکنیم، برنامه نمیریزیم و تلاش نمی کنیم. اما همه آرزوها قابل نوشته شدن اند. همه آرزوها قابل همدردی هستند. همه آرزوها می تواند در یک 

مسیر مشارکت برآورده شود و یا مورد همدردی قرار گیرد.

 


ویشاتو سرزمین آرزوهاست. آرزو برای همه. در ویشاتو غنی و فقیر نداریم. در ویشاتو دارا و ندار نداریم. در ویشاتو بالاشهری و پایین شهری نداریم. در ویشاتو همه دست در دست هم برای برآورده شدن آرزوی یکدیگر تلاش می کنیم. در ویشاتو ما آموخته ایم که اگر از 

یکی حمایت کنی، از تو حمایت خواهند کرد. اگر توان داری حمایت مالی و اگر توان کمتر داری حمایت معنوی میکنی.
در ویشاتو هر کسی تلاش دارد تا آرزویی را رفع و در نسیم زیبای رفع آرزو قرار گیرد. در این مسیر حتما آرزوی خودش هم به واسطه دیگران در مسیر مرتفع شدن قرار می گیرد.
در ویشاتو صبر میکنیم. برای برآورده شدن ارزوها تلاش میکنیم. 
ویشاتو سرزمینی است که شبکه بزرگ انسانهای دارای آرزو را کنار هم قرارداده تا با هم تلاش کنند. اتیکت های ایجاد تفاوت دارا و ندار را کنار بزنند. کمک کنند و کمک شوند.
ویشاتو تلاش دارد تا یک شهر شیشه ای آرزو ایجاد کند. تا مسیر آرزوها قابل رصد باشد، تا خدای ناکرده برخی نیایند و سوار آرزوهای دیگران شده و به ناحق آرزوی خودشان را با بی انصافی رفع کنند.
در ویشاتو هنرمند، ورزشکار، مخترع، مبتکر، کارگر، کارمند، کارآفرین، مهندس، دکتر، معلم، مدرس، بازیگر، بازیساز، بقال، دانش آموز، دانشجو، فقیر، غنی همه دست در دست هم می دهند تا با همدلی و همیاری، غول چراغ جادوی افسانه ها را بیدار کنند. غولی که توسط خالق آرزوها فرستاده شده است تا نسیم عشق در گیتی سر دهد.


همه در ویشاتو ثبت نام کنند.
موسسات خیریه لطفا در ویشاتو ثبت نام کنید و با کمک هم تلاش کنیم تا اهداف شما را با سرعت و دقت بیشتر به پیش بریم.
مردم خیر! به ویشاتو بیایید. ثبت نام کنید آرزو رفع کنید و آرزوی خودتان را هم ثبت کنید. شاید آرزوی شما دیدن لبخند کودکان مهربان این سرزمین باشد.
هنرمندان این مرزوبوم، به ویشاتو بپیوندید و کمک کنید تا آرزوی مردمانمان همچون باران بهاری، لطافت لبخند را در این شرایط بر چهره معصوم کودکانمان، نوجوانانمان، جوانانمان، و ریش سفیدان بنشاند. همه با هم میشویم و استارت آپ ویشاتو که از جوانان این سرزمین شکل گرفته است تعهد می دهد تا پای جان، امنیت آرزوها و آرزودهندگان را حفظ کند. تعهد می دهد همه تلاش خود را برای ایجاد گلبرگ خنده بر لبان مردمان کشورم انجام دهد.
ما، شما و فناوری دست در دست هم، مردمان سرزمینمان را به رقص امواج دریای مهربانی ها رهنمود می شویم و با توکل به خدای هستی بخش و مهربان، لبخند محبت و شوق سعادت را جاری خواهم کرد.