; پروفایل دختر بهار
wishato

دختر بهار

شاهرود

من همه جاده هارو دویدم، ولی قفل بعضی جاده ها فقط به اسکناس باز میشد:)

۲ آرزو

ایجاد کرده

۱۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۱۲) دنبال کنندگان (۶) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

دختر بهار هنوز کسی را دنبال نکرده.