wishato

دختر کوهنورد آینده

تجریش

۱۱۰ نفر دنبال‌کننده

۴۴۰ نفر دنبال‌کرده

سلام من زهرا هستم دانشجوام

۵ آرزو

ایجاد کرده

۲۳۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان (۱۱۰) دنبال کرده (۴۴۰)