wishato

فرزانه بهشتي

شاهرود

من فررزانه ام يك مامان ٣٢ساله خانه دار..يك دختر كوچولو دارم به اسم بنيتا كه ٣سالش هست..قبلا سركار مبرفتم اما الان نه..روزهام رو با دخترم ميگذرونم بازي تفريح كلي باهم شاديم😍😍

۱ آرزو

ایجاد کرده

۲۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۲۲) دنبال کنندگان (۱۷) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

فرزانه بهشتي هنوز کسی را دنبال نکرده.