شاد بودن و شاد کردن دیگران ارزشمندترین هدیه الهی است. چه مادی چه معنوی. لیسانس معماری، ارشد MBA ، در حال کار در کسب و کار خانوادگی، بزرگ شده توی یک خانواده شلوغ و نیمه مرفه و مذهبی، اما خوب خودم به انسانیت اعتقاد دارم و اجبارها کم و پذیرش ها بیشتر شده، کیش و تهران زندگی می کنم، عاشق سفر و موسیقی و صحبت کردن با آدم ها و کمک کردن و کتاب خوندنم، حیوانات و گیاهان و خیلی دوست دارم ، دلم می خواد هیچوقت اضطراب نداشته باشم و همیشه پیام آور شادی و موفقیت و لبخند باشم.

۲ آرزو

ایجاد کرده

۲۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۲۷) دنبال کنندگان (۱۰۹) دنبال کرده (۱)