﮼یک دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی عاشق عاشق عکاسی هستم و فقط به امید اینکه ارزوی دروبین داشتنم به حقیقت بپیونده عضو شدم آرزو دارم تمام آرزوهای دور و نزدیکتون به حقیقت بپیونده 🦄❤️🦄

۰ آرزو

ایجاد کرده

۹۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۹۶) دنبال کنندگان (۵۶) دنبال کرده (۱۷)
Place holder icon

LILI هنوز آرزویی ثبت نکرده.