; پروفایل سوفیا

مهسا هستم ساکن تبریز یک همسر یک مادر و یک کارمند برای خودم هیچ وقت چیزی نخواستم همیشه هر چی ارزو کردم برای عزیزانم بود مخصوصا حالا که شش ماه مادر شدم و همیشه تلاش کردم کار کردم تا پله های موفقیت رو یکی یکی بالا برم گاهی کم اوردم خسته شدم ولی نا امید نشدم چون همیشه میگم خدا با من است ❤

۱ آرزو

ایجاد کرده

۳۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۳۸) دنبال کنندگان (۲۱) دنبال کرده (۸)