wishato

Ali

قم

۲ آرزو

ایجاد کرده

۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان دنبال شوندگان

قلم جادویی✨🌠❇

قلم جادویی✨🌠❇

من علیرضا هستم 10 سالمه و به حفظ قرآن خیلی علاقه دارم و 2جز هم حفظم ولی برای مرور و حفظ بیشتر به قلم قرآنی نیاز دارم و میخوام با این قلم قرآنی هم قرآن و هم احادیث امام علی توی نهج البلاغه رو هم حفظ کنم شما کمکم کنید که به آرزوم برسم من بلد نیستم با گوشی کار کنم و داداشم از طرف من وارد سایت شده و برام آرزو کرده کمکم کنید لطفا

۱۶۶,۰۰۰ تومان از ۵۸۸,۰۰۰

16 نفر مشارکت کردند

قلم جادویی✨🌠❇

قلم جادویی✨🌠❇

من علیرضا هستم 10 سالمه و به حفظ قرآن خیلی علاقه دارم و 2جز هم حفظم ولی برای مرور و حفظ بیشتر به قلم قرآنی نیاز دارم و میخوام با این قلم قرآنی هم قرآن و هم احادیث امام علی توی نهج البلاغه رو هم حفظ کنم شما کمکم کنید که به آرزوم برسم من بلد نیستم با گوشی کار کنم و داداشم از طرف من وارد سایت شده و برام آرزو کرده کمکم کنید لطفا

۱۶۶,۰۰۰ تومان از ۵۸۸,۰۰۰

16 نفر مشارکت کردند