; پروفایل Pari

سلام مادر یکی از روستاهای اطراف پاکدشت (کبود گنبد)زندگی میکنیم مامانم دو ساله سرطان پانکراست داره و خیلی بدهی داریم و پدرم بیکاره و اوضاع خوبی نداریم دلم نمیخوا د از دستش بدیم مادرمونو خواهش میکنم کمکمون کنید

۴ آرزو

ایجاد کرده

۲۳۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۴) حمایت‌ها (۲۳۶) دنبال کنندگان (۱۳۱) دنبال کرده (۹۹۴)