wishato

امیر کاشی

درچه

فردی ساده و دور از اجتماع

۰ آرزو

ایجاد کرده

۸۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۸۷) دنبال کنندگان (۳۵) دنبال کرده (۱۱۵)
Place holder icon

امیر کاشی هنوز آرزویی ثبت نکرده.