wishato

الناز

اشتهارد

من یه دخترم دختری که درگیر یه بیماریه بخاطرهمین موضوع پدر و مادرم کل زندگیشون رو ریختن ب پای من، هنوز بعد این همه سال زندگی مستاجرن، دستای زحمت کش پدرم خیلی اذیتم میکنه💔

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۸۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۸۷) دنبال کنندگان (۵۰) دنبال کرده (۳۴)