wishato

سولماز کریمی

تهران

سولمازم۲۳سالمه تصمیم دارم برای جبران محبتای یکی از آدمای مهم زندگیم کاری کنم که خب یکم سخته تنهایی انجام دادنش چون من سرکار هنوز نتونستم برم و برام سخته این مبلغ فراهم کردن تا جایی که بتونم از تک تک آرزوهاتون حمایت میکنم❤

۳ آرزو

ایجاد کرده

۸۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۸۰) دنبال کنندگان (۱۰۹) دنبال کرده (۵۸)