; پروفایل شهراد جاویدنیا
wishato

شهراد جاویدنیا

تهران

نمیتونم راه برم ( روی ویلچر می نشینم ) اما شغل ، درآمد و موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارم ولی هیچکس را ندارم و از دروغ ، تظاهر و دو رویی و ترحم متنفرم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۰) دنبال کنندگان (۱۳) دنبال کرده (۴)