; پروفایل نگار

سلام من نگار ام۱۹ سالمه... عاشق عکاسی و فیلم برداری و فیلم سازی... امیدوارم تو ویشاتو همه به ارزوهاشون برسن❤️

۲ آرزو

ایجاد کرده

۳۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۳۷) دنبال کنندگان (۱۸۶) دنبال کرده (۱۹۱)