ورد زبونم اینه “الهی آرزوهامون خاطره‌هامون بشه.”

۱ آرزو

ایجاد کرده

۴۱ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۴۱) دنبال کنندگان (۳۰۱) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

shaziasm هنوز کسی را دنبال نکرده.