23سالمه.درسم تموم شده برای ارشد میخونم.الانم نامزد دارم❤

۶ آرزو

ایجاد کرده

۱۲۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۶) حمایت‌ها (۱۲۰) دنبال کنندگان (۱۴۹) دنبال کرده (۱۰۳)