wishato

الهه راد

خورموج

من یه دانش اموز ام که امسال سال اخرمه..پدرم کارگره و از پس هزینه ی امروز خودش تنهایی برنمیاد..حتی دلیلی که من به ویشاتو اومدم هم همین بود...به کمک نیاز دارم تا بتونم این سال اخر مدرسه رو تموم کنم..من کتاب هایی که نیاز دارم رو اینجا میذارم که تا عزیز هایی که دستی به خیر دارن بهم کمک کنن...و قول میدم امسال که تموم شد تمام کتاب هام حتی کتابهای سال قبلم رو به رایگان به کسایی که نیازمندن تقدیم کنم..

۱۲ آرزو

ایجاد کرده

۱۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱۲) حمایت‌ها (۱۳) دنبال کنندگان (۵۵) دنبال کرده (۱۱۹)