; پروفایل حمايت==حمايت
wishato

حمايت==حمايت

شیراز

من يه دانشجو شهرستانم كه كلي آرزو دارم و مرسي از اينكه كمكم ميكنين به آرزوم برسم

۱۶ آرزو

ایجاد کرده

۲۷۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱۶) حمایت‌ها (۲۷۷) دنبال کنندگان (۲۰۹) دنبال کرده (۳۸۲)