; پروفایل m.mahdi.ab
wishato

m.mahdi.ab

اسفراین

محمد مهدی 15ساله آقای دکتر آینده (انشالله فوق تخصص گوراش و...) عاشق موسیقی (مخصوصا گیتار )_ عاشق ورزش والیبال و بدن سازی _ و عشق اختراع وساختن

۳ آرزو

ایجاد کرده

۲۸۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۲۸۹) دنبال کنندگان (۲۶) دنبال کرده (۷۳)