wishato

امیرحسین رستم پور

بابل

من یک دانش اموز هستم و درحد توانم کمک میکنم تا بتونیم ارزوی های مردم کشورم رو براورده کنیم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۴۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۴۴) دنبال کنندگان (۴۰) دنبال کرده (۴۲)