; پروفایل hadis

دختری ۲۷ساله ام که نزدیک یک ساله زندگی مشترکم رو شروع کردم آرزوهای زیادی برای خودم و همسرم و زندگیمون و خانوادم دارم امید دارم که به کمک شما و ویشاتو به تک تکشون برسم❤️

۱۰ آرزو

ایجاد کرده

۳۷۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱۰) حمایت‌ها (۳۷۶) دنبال کنندگان (۱۷۶) دنبال کرده (۹۸)