; پروفایل حامی کودکان کار
wishato

حامی کودکان کار

قم

آرزوی من برای دیگران هست که نمیتونن با اینترنت کار کنن

۳ آرزو

ایجاد کرده

۲۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۲۶) دنبال کنندگان (۹۴) دنبال کرده (۱۸۹)