wishato

نینا شاهرخی

مشهد

۱ آرزو

ایجاد کرده

۳۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها 12 حمایت آخر دنبال کنندگان دنبال شوندگان

اتفاق خوب من!🍀

اتفاق خوب من!🍀

وقتی آرزوی قبلیم تو ویشاتو، و با کمک و انرژی خوب شماها برآورده شد تا دو روز انقدر تو خونه جیغ زدم و بالا پایین پریدم صدام گرفت😂 من خیلی وقته منتظر یه اتفاق خوب خیلی بزرگتر هستم. اتفاقی که میدونم وقتی رقم بخوره قراره تا آخر عمرم براش جیغ بکشم هر روز😁 خلاصه که این بار هم منو از انرژی های خوبتون بهره‌مند کنید.💓 اتفاق خوب قشنگم زودِ زود اتفاق بیفت🍀

۵۶۸ نفر حمایت کردند

568 نفر مشارکت کردند

دکمه سردست برای بهترین پدردنیا

دکمه سردست برای بهترین پدردنیا

بابام تنها امید زندگی من،از دار دنیا فقط بابام برام مونده ودوست دارم به هر نحوی شده شادش کنم تا کمتر غم بخوره البته با کمک شما دوستان عزیزم میخوام شادش کنم و اینکه فکر کردم دکمه سردست که تا الان نداشته بتونه خیلی شادش کنه.اونقد ناراحتم که پول ندارم خودم بخرم ولی از این بابت خوشحالم که شمادوستان عزیزدارم ومیتونین به من کمک کنید

۷۴,۰۰۰ تومان از ۸۶,۴۰۰

6 نفر مشارکت کردند

    هیچ فردی دنبال نمی‌شود.