من سپیده جراهی هستم و به تازگی ۲۷ سالم شده. بهترین رفیقم ورزش هست و تلاش میکنم همیشه ورزش کنم. عاشق سفر رفتن هستم و از اینکه دستنوشته هام رو توی فضاهای مجازی با دیگران به اشتراک بذارم لذت میبرم. از خوندن کتاب لذت میبرم و با شنیدن صدای موسیقی سرمست میشم. تو یه شرکت حمل و نقل بین المللی کار میکنم و با وجود استرس های خیلی زیاد دیوونه کارم هستم.

۳ آرزو

ایجاد کرده

۲۰۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۲۰۵) دنبال کنندگان (۸۴) دنبال کرده (۲)