من یه خانم خانه دارم که هیچ درامدی ندارم‌غیر از حقوق ماهیانه ی کمی که همسرم بهم‌میدهد

۳ آرزو

ایجاد کرده

۸۱ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۸۱) دنبال کنندگان (۷۹) دنبال کرده (۱۲۷)