من یک دانشجو رشته ی معماری کار هم میکنم تا شهریه تحصیلم و بدم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۵) دنبال کنندگان (۴۴) دنبال کرده (۷۹)