٣٦ ساله، متاهل و داراي يك فرزند ٣ ساله ارشد روانشناسي شخصيت نقاش ميكنم، ورد و فتوشاپ و اينديزاين كار كردم.

۴ آرزو

ایجاد کرده

۶۱ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۴) حمایت‌ها (۶۱) دنبال کنندگان (۹۱) دنبال کرده (۲۰)