; پروفایل سعید همتی
wishato

سعید همتی

ارومیه

آدم مهربان و دلسوز،علاقه به ورزش و مطالعه،به خصوص خواندن قرآن و مباحث دین اسلام

۵ آرزو

ایجاد کرده

۳۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۵) حمایت‌ها (۳۵) دنبال کنندگان (۴۵) دنبال کرده (۳۸)