wishato

فرشید پارسی

رشت

کارشناس دفتر فنی بابای یه فرشته

۲ آرزو

ایجاد کرده

۳۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۳۹) دنبال کنندگان (۱۶) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

فرشید پارسی هنوز کسی را دنبال نکرده.