; پروفایل افسونگر

بخاطرتموم لحظه هایی ک ناامیدبودم و خدا بهم لبخنددوباره و ارامش بخشید؛الان اینجام تا ب سهم خودم شادی ببخشم ب بنده هاش..

۳ آرزو

ایجاد کرده

۲۰۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۲۰۰) دنبال کنندگان (۵۲) دنبال کرده (۱۲)