٢٣ سالمه دانشجو عمران هستم كرمانشاه زندگي ميكنم . عاشق ورزش هستم. كمربند مشكي كاراته دارم و عضو تيم شهر رشته ورزشي كاراته، بسكتبال، ژيمناستيك استان كرمانشاه هستم.

۱ آرزو

ایجاد کرده

۳۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۳۰) دنبال کنندگان (۷۵) دنبال کرده (۲۵)