; پروفایل منیژه نقاشی
wishato

منیژه نقاشی

تهران

خوشحال 😊 سپاسگزار👼 پر انرژی👌 واقع بین🌞 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت توسعه صادرات دانشجوی کارشناسی روانشناسی ۲۵ سال سابقه در صنعت ( مدیریت و بازرگانی خارجی)

۱ آرزو

ایجاد کرده

۲۱۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۲۱۷) دنبال کنندگان (۲۵۶) دنبال کرده (۱۱۷)