سلام من الهه هستم 😍 یه دختر مردادی سخت کوش و پرتلاش با کلی هدف و آرزوهای بزرگ و کوچیک💪 که عاشق کمک کردن به هم نوعاشه ❤️

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۳) دنبال کنندگان (۳۵) دنبال کرده (۲)