۲۲ سالمه درسم ول کردم بجاش رفتم خدمت الانم بیکارم😆

۱ آرزو

ایجاد کرده

۸۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۸۷) دنبال کنندگان (۳) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

Amin هنوز کسی را دنبال نکرده.