; پروفایل پدرام مختاری
wishato

پدرام مختاری

اهواز

دختر کارون ،زرنگ باهوش

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۶) دنبال کنندگان (۱۳) دنبال کرده (۵)