زهرا امینی

مشهد

یک دختر روستایی که بعد از فوت پدر خرج زندگی و مشکلات زندگی افتاد رو دوشش و از روستا زندگیشو آورد شهر و با مادرش زندگی میکنه و عااااشق مادرشه☺️

۰ آرزو

ایجاد کرده

۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۲) دنبال کنندگان (۵۵) دنبال کرده (۶)
Place holder icon

زهرا امینی هنوز آرزویی ثبت نکرده.