سلام من تازه دانشجو شدم و رشته منم نرم افزار(کامپیوتر) هست

۲ آرزو

ایجاد کرده

۸۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۸۵) دنبال کنندگان (۳۶) دنبال کرده (۱۳۸)