wishato

نیلوفر افرابندپی

کرمانشاه

۲۱ ساله ی شمالی هستم :) دانشجوی مهندسی کرمانشاه

۲ آرزو

ایجاد کرده

۳۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۳۲) دنبال کنندگان (۴۵) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

نیلوفر افرابندپی هنوز کسی را دنبال نکرده.