; پروفایل الهه راد
wishato

الهه راد

خورموج

سلام.من الهه هستم و ۱۷ سالمه...آرزوهای بزرگی دارم و برای رسیدن بهشون سخت می جنگم.

۳ آرزو

ایجاد کرده

۳۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۳۰) دنبال کنندگان (۶۴) دنبال کرده (۷۵)