wishato

ملیکا شریفی

تهران

من یه دختر فعال و پر انرژیم و در حال حاضر با درست کردن فینگر فود و غذاهای خونگی کسب درامد دارم و تو زندگی به همسرم کمک میکنم.

۲ آرزو

ایجاد کرده

۶۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۶۴) دنبال کنندگان (۹) دنبال کرده (۳)