wishato

حمید فهیم

تهران

سربازی خیلی سخته 😢

۰ آرزو

ایجاد کرده

۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۳) دنبال کنندگان (۳) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

حمید فهیم هنوز آرزویی ثبت نکرده.

Place holder icon

حمید فهیم هنوز کسی را دنبال نکرده.