الو آرزو(1)

الو آرزو(1)

آرزو کن! بهترینها و بزرگ ترینها را بخواه! شاید بزرگ ترین آرزوی تو، کوچک ترین معجزه خداوند باشد. آرزو کن و بخواه که آرزوی دیگران برآورده شود! شاید برای اجابت آرزوی همسایه ات، «فقط» یک آمین کم باشد. آرزو کن! اما شادمانه و با احساس خوشبختی آرزو کن! شاید کف آرزوهای تو، سقف آرزوهای دیگری باشد.

۳۵ نفر حمایت کردند

35 نفر مشارکت کردند

آرزوی من برآورده شدن آرزوی مادرم

آرزوی من  برآورده شدن آرزوی مادرم

مادرم از وقتی من فقط ۵ ماهه بودم برای من هم پدر شد هم مادر زندگی سختی داشتم پر از حسرت و سختی مادرم خییییلیییی دلش میخواد بره کربلا. من بهش قول دادم که ببرمش و اما نتونستم. آرزوی من آرزوی مادرمه. فقط دلم میخواد ببرمش کربلا. لطفا حمایتم کنید تا آرزوشو برآورده کنم

۳۳ نفر حمایت کردند

33 نفر مشارکت کردند