سر غمگین بر بالش نذاشتن...

سر غمگین بر بالش نذاشتن...

آرزوم اینه ک تو این دنیا ،کسی از غصه ی نداری و نون فردا ، از غصه ی آرزوهای محال و دور، شب سر بر بالینش نذاره🌼 آرزو دارم همه ی جوانهای باغیرت هم میهنم، به استحقاق شون برسن و همگی بتونن دختران خوش قلبی ❤️ رو خوشبخت کنن و یه جای سبز ،به دور از اندیشه و دغدغه ی بی پولی ،زندگی کنن 😍 بگو آمین 💚💚💚

۸۹ نفر حمایت کردند

89 نفر مشارکت کردند

آرزوی نا امید میشه برآورده بشی؟

آرزوی نا امید میشه برآورده بشی؟

پسری که دو ساله عاشق همین خانواده هامون راضی نمیشن که ازدواج کنیم اول کار و بی پولی رو مطرح کردند و گفتند به بهت دختر نمیدن ولی عزیزِ من با اینکه یه دانشجوئه رفت سر کار تونست توی یکسال معجزه وار ماشین بخره و چند میلیونی پس انداز کنه ولی هنوز میگن نه . میگن ما دختر غریبه نمیگیریم

۳ نفر حمایت کردند

3 نفر مشارکت کردند

الو آرزو(1)

الو آرزو(1)

آرزو کن! بهترینها و بزرگ ترینها را بخواه! شاید بزرگ ترین آرزوی تو، کوچک ترین معجزه خداوند باشد. آرزو کن و بخواه که آرزوی دیگران برآورده شود! شاید برای اجابت آرزوی همسایه ات، «فقط» یک آمین کم باشد. آرزو کن! اما شادمانه و با احساس خوشبختی آرزو کن! شاید کف آرزوهای تو، سقف آرزوهای دیگری باشد.

۳۵ نفر حمایت کردند

35 نفر مشارکت کردند